Kosten en dienstverleningsovereenkomst Laar & Berg

Financiële verplichtingen

​​Kosten overige dienstverlening

Voor het totale pakket aan dienstverlening wordt aan het begin van het schooljaar door de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm een nota aan u verzonden. Daarin zijn begrepen de algemene kosten à EUR 210,- per leerling. Ook de bijdragen voor excursies die in de loop van het schooljaar plaatsvinden worden in deze nota opgenomen. Op de algemene kosten dienstverlening à EUR 210,- wordt een korting verleend wanneer verschillende kinderen uit één gezin ingeschreven staan op de scholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. De korting bedraagt 30%, 50% en 60% bij respectievelijk 2, 3 en 4 leerlingen.

Omdat de klassen van het tweetalig Middle Years Programme extra kosten met zich meebrengen, wordt voor de leerlingen van deze stroom een MYP-bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt EUR 325,- voor klas 1, 2 en 3 en EUR 430,- voor het vierde jaar, in verband met de certificering van het MYP. Voor het 5e en 6e jaar bedragen de kosten voor de vakken IB Film en IB English A2 ieder EUR 200,-. Bij deelname aan het MYP, IB Film en IB English A2, vervalt de kortingsregeling. Indien gewenst kan men vóór 1 oktober een betalingsregeling aanvragen bij de administratie van het besturingscentrum van de Alberdingk Thijm Scholen, telefoonnummer 035 - 6460085.

De betaling van de schoolnota geschiedt via Wis Collect. Hierin kunt u zelf aangeven op welke wijze u de betaling wilt voldoen.