Instromen op Laar & Berg in havo 4

Aanmelden voor havo 4

​​​Aanmelden voor havo 4 op Laar & Berg, schooljaar 2019-2020

Veel jongeren die met succes een mavo-traject hebben afgerond, willen graag doorleren voor een havo-diploma. Op Laar & Berg bieden we jaarlijks 15 à 25 leerlingen de kans om twee jaar lang met veel plezier en een goede werkhouding dat diploma te halen. Op deze manier krijgen deze leerlingen de mogelijkheid deuren te openen naar ambitieuze HBO-opleidingen en de toekomst die zij voor ogen hebben. Ook biedt de overstap je de tijd om langer na te denken over je toekomst en een keuze voor een vervolgopleiding gerichter te kunnen maken. Als school zijn wij erg trots op onze instromers die deze overstap met energie starten en met succes afronden. 

Waarom zou je naar Laar en Berg willen komen?

Laar & Berg​ is een niet zo heel grote school (750-800 leerlingen). Hierdoor kennen de docenten veel van de leerlingen en andersom, je zal dus niet zo snel verdrinken in de massa. De docenten op Laar & Berg zijn erg benaderbaar en staan open voor alle vragen. Door de open en vriendelijke relatie tussen leerlingen, docenten en ondersteunend personeel heerst er een gezellige, fijne en veilige sfeer op school. 


Wanneer kom je in aanmerking voor een plek in havo 4?

Wij hanteren, als een van de weinige scholen in het Gooi, geen harde ondergrens voor het gemiddelde Centraal Examenresultaat. We kijken afzonderlijk naar de SE en CE cijfers en verwachten daar geen onvoldoendes in en de kernvakken moeten hoger zijn dan een 6,0. Daarnaast kijken we naar perspectief en baseren onze keuzes op een combinatie van capaciteiten, referentie van je oude school en het intakegesprek/assessment en interesse. Met onze ervaring weten we goed in te schatten wie deze pittige overstap succesvol kan maken. Je resultaten moeten uiteraard wel aantonen dat je met ruime marge je mavo-diploma hebt gehaald.
 

Hoe kan ik mij inschrijven voor de Senior High?

Je kan een mail sturen naar lb@atscholen.nl met in het onderwerp "aanmelden voor Senior High". In de mail zet je je naam, huidige school, vakkenpakket, gewenst profiel en geef je aan waarom je naar Laar & Berg zou willen komen.  Als de Senior High vol zit, dan zullen we moeten kijken of er voldoende aanmeldingen voor een tweede Senior High zijn, dan zullen we deze in februari alsnog inplannen.

 

Wat gebeurt er bij het intake assessment?

Gedurende het jaar proberen we al een beeld te krijgen van de leerlingen die zich aanmelden. Dat begint bij de Senior High (22 januari) en/of de open dag (18 januari). Hier zien wij je voor het eerst en krijgen wij een eerste indruk. Als je geïnteresseerd bent dan kan je uitgenodigd worden voor een meeloopdag. Je volgt dan een aantal lessen hier op Laar & Berg waar je een beeld krijgt van de gang van zaken hier op school en de docenten ook een beeld kunnen krijgen van hoe jullie in de les zitten. Aan het eind van deze dag volgt een intake gesprek waar je opties doorgenomen worden. Als laatste nemen we nog contact op met je huidige school om te vragen over je houding en hun beeld van jou als leerling. Dit alles samen vormt het intake assessment.


Hoe en tot wanneer kan ik me aanmelden? Vóór 1 april inschrijven!

Als je voor Laar & Berg kiest, laat dit dan voor 1 april weten door het aanmeldformulier ​samen met een kopie van je identiteitsbewijs, een pasfoto en je laatste cijferoverzicht, naar ons postadres te sturen. Je krijgt dan allereerst een bevestiging van ontvangst en word je toegevoegd aan ons bestand. Aanmelden na het CE kan altijd, maar er is een grote kans dat we dan geen plek meer hebben omdat we dan inmiddels voldoende kansrijke opstroomleerlingen een plaats hebben kunnen bieden. 

In mei of juni word je dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Na dit gesprek wachten we je Centraal Examenresultaten af. Uiteindelijk maken we kort na de uitslag van het CE, op basis van die resultaten en het advies van je VMBO school, een definitieve keuze of je kunt starten in havo 4.


Wat verwachten we van je op de havo en tijdens jou voorbereiding op de havo?

Tijdens jouw schooljaren op Laar & Berg verwachten we een goede inzet en gedrag. Dat is de basis waarop we samen de kans gegrepen hebben om je aan een havo diploma te helpen, dus daar moeten we dan ook vanuit kunnen gaan. In tussenuren kan je in lokaal 12 werken aan je eventuele achterstanden die je tegenkomt tijdens de lessen.
Voordat je bij ons op school komt krijg je voor de vakken wiskunde en eventueel economie oefenmateriaal mee om je optimaal voor te bereiden op de havo.

Wat kun je van Laar & Berg verwachten?                                                                                

Wij begeleiden je vanaf dag één intensief. Mentoren en docenten zijn gewend met nieuwe leerlingen om te gaan en weten tot je door te dringen. Als blijkt dat je meer moeite hebt met de overstap dan je had verwacht, dan gaan we gezamenlijk kijken naar oplossingen.


Hoe zit het met de "doorstroomrechtwet"?

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot deze wet op de voet. Deze wet zou het voor alle VMBO leerlingen die een extra vak op het VMBO volgen mogelijk moeten maken om op de HAVO in te stromen. Ons lijkt dat geen handige keuze, niet elke VMBO leerling is geschikt om de havo te doen, al dan niet met een extra vak op het VMBO. Maar mocht deze wet er door komen, dan zullen we uiteraard leerlingen die daaraan voldoen een kans bieden.

​​
Belangrijke tip: "Heb ook een plan B"

Veel mavo-leerlingen richten zich volledig op een havo-opstroomtraject. Het kan echter gebeuren dat je jezelf wat hebt overschat en je resultaten of advies tegenvallen en je niet wordt toegelaten op een havo. Het is dan heel lastig nog een goede MBO-vervolgopleiding te vinden. Zorg er dus altijd voor dat je weet welke MBO-opleidingen je leuk vindt en dat je een plan B hebt.

Als je denkt dat Laar & Berg een school is waar je je prettig zult voelen, schroom dan niet je aan te melden of contact op te nemen als je nog vragen hebt.

Heel veel succes met de laatste maanden en hopelijk spreken we elkaar in mei of juni.

Met vriendelijke groet,

Leon Laagwater
Afdelingsmanager havo 4 en 5                                                                          
Email: l.laagwater@atscholen.nl​                                                                                                       
Telefoon: 035-5395422

Informatie over de vakkenpakket keuzes in havo 4 & 5:

In havo 4 en 5 volg je 7 vakken waarin je uiteindelijk examen moet doen. Ook is er een aantal vakken zoals maatschappijleer, CKV en gym, welke je in het schoolexamentraject afrondt. Tijdens het intakegesprek kijken we altijd gezamenlijk naar de mogelijkheden en geef ik advies over wat voor jou de beste samenstelling van vakken zou kunnen zijn.

2020-2021 profielkeuze formulier (1).pdf

Het bijgevoegde bestand is het overzicht van de profielen en keuzevakken van Laar & Berg. Ik raad je aan hier alvast goed naar te kijken om te zien wat de mogelijkheden zijn. Niet iedere school biedt namelijk dezelfde vakken aan. De onbekendere afkortingen in dat overzicht zijn                  

Dutl     = Duitse taal
Fatl      = Franse taal
Sptl     = Spaanse taal
KuAl   = kunst algemeen, verplicht in een C&M pakket, altijd in combinatie met KuBv of KuMu.              
KuBv = Kunst Beeldende vorming (gekoppeld aan KuAl)
KuMu = Kunst Muziek (gekoppeld aan KuAl)
MAW   = Maatschappijwetenschappen
Beco = Bedrijfseconomie, recht en financiële zelfredzaamheid.
In   = Informatica, wordt gegeven in de vorm van technische creatieve projecten. Voor dit vak doe je geen CE, je rondt het af in het SE. Het is wel een volwaardig examenvak. 

Hieronder staan een drietal belangrijke punten die vaak ter sprake komen bij de keuzes rondom het vakkenpakket.

Eén vak meer op de havo: Als je overstapt van mavo naar havo moet je een vak meer kiezen dan je op de mavo had. Sommige leerlingen hadden op de mavo al 7 vakken en hebben het dan vaak gemakkelijk. Veel leerlingen van de mavo kiezen maatschappijwetenschappen (MAW) of één van de kunstvakken muziek of beeldend als het 7de vak. Dit zijn allen vakken die pas starten in havo 4 en waarbij je dus geen achterstand hebt opgelopen. Ook wordt aardrijkskunde veel gekozen omdat leerlingen dit vak leuk vinden. 

Een verplicht vak op de havo, wat je niet op de mavo volgde: Soms komt het voor dat een mavo-leerling geen geschiedenis in het pakket had, maar dit wel verplicht moet volgen in een E&M- of C&M-pakket op de havo. Het is dan zaak jezelf uit te dagen en jezelf dit vak in havo 4 zo goed mogelijk eigen te maken, al het huiswerk tot in de puntjes te maken en de lessen in volle concentratie te volgen. De ervaring leert dat als je dit graag wilt het zeker mogelijk is dit met succes op te pakken. Hetzelfde geldt voor een vak als aardrijkskunde. Het kiezen van economie, wiskunde of een moderne vreemde taal is niet mogelijk wanneer je dit niet op de mavo hebt gevolgd tot aan je eindexamen.

Een ander vak kiezen dan je op de mavo volgde: Leerlingen hadden op de mavo soms een vak wat ze liever niet meer kiezen in havo 4, of waarvan wij adviseren om een andere keuze te maken. Dat houdt in dat er niet 1, maar 2 nieuwe vakken gekozen moeten worden. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij het vorige punt. Als je echt wilt gaat het je lukken. 

Als je nog vragen hebt mogen jullie altijd contact opnemen.

Mocht het zo zijn dat Laar & Berg je toch niks lijkt, dan hebben we binnen de stichting ook nog andere opties om in havo 4 in te strome​n.  

Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid om te kijken op het Aloysius college in Hilversum

Voor leerlingen die al op een AT-school zitten is er ook de mogelijkheid om naar het Alberdink Thijm College​ in Hilversum te gaan.