Toetsing en Rapportage

​​​Hier vindt u belangrijke documenten met informatie over de uitgangspunten van ons toetsbeleid en de overgangsnormen.

MYP Assessment Policy.pdf
Rapportage en Overgang versie 2018 2019.pdf
2017 ATL rubrics.pdf
MYP E-assessment exam Booklet 2018​.pdf

Onderstaand document geeft een overzicht van de inhoud van alle MYP vakken in jaar 1 t/m 4:

Subject Overview.pdf

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden de uitgangspunten en reglementen beschreven die het schoolexamen en centraal examen betreffen. Het PTA is van toepassing voor havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6. Voor MYP 4 ​staan alleen de vakken Maatschappijleer, Social Studies en CAA in het PTA vermeld. HIer onder vindt u het PTA Algemeen deel en de vakspecifieke PTA's voor de verschillende leerjaren. ​

20182019 PTA Algemeen Deel.pdf
20182019 H4 vakspecifiek.pdf

20182019 MYP4 vakspecifiek.pdf

20182019 H5 vakspecifiek.pdf

20182019 V5 vakspecifiek.pdf

20182019 V6 vakspecifiek.pdf