Toetsing en Rapportage

​​​Hier vindt u belangrijke documenten met informatie over de uitgangspunten van ons toetsbeleid en de overgangsnormen.

MYP Assessment Policy.pdf

Rapportage en Overgang 2017-2018.pdf

2017 ATL rubrics.pdf

MYP E-assessment exam Booklet 2018​.pdf

Onderstaand document geeft een overzicht van de inhoud van alle MYP vakken in jaar 1 t/m 4:

Subject Overview.pdf

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden de uitgangspunten en reglementen beschreven die het schoolexamen en centraal examen betreffen. Het PTA is van toepassing voor havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6. Voor MYP 4 en vwo 4 staan alleen de vakken Maatschappijleer, Social Studies en CAA in het PTA vermeld. HIer onder vindt u het PTA Algemeen deel en de vakspecifieke PTA's voor de verschillende leerjaren. ​

PTA algemeen deel 2017-2018.pdf

20172018 H4 vakspecifiek.pdf
20172018 MYP4 vakspecifiek.pdf
20172018 V4 vakspecifiek.pdf
20172018 H5 vakspecifiek.pdf
20172018 V5 vakspecifiek.pdf

20172018 V6 vakspecifiek.pdf