Toetsing en Rapportage

​​​​​​​​​​Hier vindt u belangrijke documenten met informatie over de uitgangspunten van ons toetsbeleid en de overgangsnormen.

MYP Assessment Policy.pdf
Rapportage en Overgang versie 2018 2019.pdf
2017 ATL rubrics.pdf
MYP E-assessment exam Booklet 2018​.pdf

​In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden de uitgangspunten en reglementen beschreven die het schoolexamen en centraal examen betreffen. Het PTA is van toepassing voor havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6. Voor MYP 4 ​staan alleen de vakken Maatschappijleer, Social Studies en CAA in het PTA vermeld. Hier onder vindt u het PTA Algemeen deel en de vakspecifieke PTA's voor de verschillende leerjaren. 

20190415 PTA aardrijkskunde V6 erratum.pdf
20190415 PTA aardrijkskunde H5 erratum.pdf
20190415 PTA biologie V6 erratum (1).pdf
20190415 PTA Theater H5 V6 erratum.pdf

20190304 V5 Spaans Erratum (1).pdf
20190304 H5 Natuurkunde Erratum (1).pdf
20190304 V6 Engels Erratum (1).pdf

20181219 H5 Scheikunde Erratum.pdf
20181219 V5 Duits Erratum (1).pdf

20182019 PTA Algemeen Deel.pdf
20182019 H4 vakspecifiek.pdf

20182019 MYP4 vakspecifiek.pdf

20182019 H5 vakspecifiek.pdf

20182019 V5 vakspecifiek.pdf

20182019 V6 vakspecifiek.pdf

20181016 H4 Kunst Algemeen Erratum.pdf

20181016 H4 Kunst Muziek Erratum.pdf

20181016 H5 Kunst Algemeen Erratum.pdf

20181016 H5 Kunst Muziek Erratum.pdf

20181016 V5 Kunst Algemeen Erratum.pdf

20181016 V5 Kunst Muziek Erratum.pdf

20181016 V6 Kunst Algemeen Erratum.pdf

20181016 V6 Kunst Muziek Erratum.pdf

20181127 V6 Scheikunde Erratum.pdf

20180412 V6 MenO Erratum.pdf